Makara Inc. (Редвуд-Сити, Калифорния) приобретена Red Hat