DBV Technologies SA (Париж, Франция) привлекает EUR 19.4 млн в серии C