Vesdia (Атланта, Джорджия) приобретена Cartera Commerce Inc.