С момента IPO капитализация «Яндекса» увеличилась на $2 млрд.