Social Point S.L. (Барселона, Испания) привлекла EUR 2.4 млн в серии А