Fizza LLC (Глен Аллен, Вирджиния) привлекла USD 0.2 млн в посевном раунде