Xoft Inc. (Саннивейл, Калифорния) приобретена iCAD за USD 13.1 млн