Phizzle Inc. (Сан-Франциско, Калифорния) привлекла USD 3 млн в серии A